O nás

Na počátku vzniku Akademického sportovního spolku byla Valná hromada VSK Technika Brno v únoru roku 2014, na které delegáti přijali nové stanovy, kterými se transformoval sportovní klub VSK Technika Brno do právní podoby spolku, který spojil pobočné spolky baseballu, krasobruslení a ledního hokeje spolu s oddílem lyžováním do nového uskupení. Ostatní sporty do té doby činné ve VSK Technika Brno – extrémní sporty, pozemní hokej, jóga, stolní tenis a teakwondo byly soustředěné do sesterského klubu Akademický sportovní spolek Brno, jehož předsedou se stal Ing. Roman Mráz, jehož osobnost je v brněnském sportu velmi dobře známá.