Akademický sportovní spolek Brno, z.s.

Extrémní sporty

Ing. Rudolf Drnec

Stolní tenis

Ing. Viktor Lapiš

Pozemní hokej

  • číslo účtu: 1341891379/0800, variabilní symbol: 29
  • email: phbrno@email.cz
  • předseda oddílu: Ing. Ivo Rosypal
  • trenér: Michal Krátký
    • mob.: +420 725 006 129
  • asistent trenéra: Mgr. Filip Vrána

Taekwondo

Lukáš Žižka

Yoga

Jana Vykutilová